Nog een veilig gevoel: de Geschillencommissie

 

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle gastouderbureaus verplicht aangesloten bij de Geschillencom-missie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mocht er een geschil zijn tussen ouder en gastouderbureau en zou dit niet in goed overleg opgelost kunnen worden, dan kunnen ouders zich dus wenden tot de Geschillencommissie. De regels van deze commissie zijn terug te vinden op www.degeschillencommisie.nl.

 

De tekst van het Geschilartikel van deze commissie treft u hier aan.

 

Vanaf onze start in 2007 t/m 2015 waren wij aangeloten bij de ZcKK. In die periode en ook dit jaar zijn er geen klachten tegen ons ingediend.

 

Samengevat: er zijn over Gastouders Den Haag vanaf de start in 2007 geen klachten ingediend. U kunt de verklaring van de Geschillencommissie en/of ons openbare verslag desgewenst opvragen of inzien.