De "meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling"

 

In de kinderopvang staat veiligheid voorop. Het gaat immers om een kwetsbare groep. Daarom mag er bijvoorbeeld alleen worden opgepast door gastouders die in het bezit zijn van een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en is er een systeem van continue screening. Aan de andere kant hebben gastouders een belangrijke taak om eventuele signalen te signaleren die kunnen wijzen op huishoudelijk geweld of kindermishandeling. Vanaf 2013 is bij wet een meldcode van kracht geworden, die geldt voor iedereen die werkzaam is in de kinderopvang, dus ook gastouders. 

 

Dit betreft de wettelijke verplichting van gastouders om bij een eventueel vermoeden van huishoudelijk geweld of kindermishandeling voor overleg direct contact op te nemen met het gastouderbureau. Wij op onze beurt zijn in een dergelijk geval verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie. Deze heeft overigens geheimshoudingsplicht en is ook bij wet uitgezonderd van het doen van aangifte.

 

De meldcode kunt u hier downloaden. Bekijk ook de uitgebreide handleiding/toelichting

 

De vetrouwensinspecteur adviseert gastouderbureaus, gastouders en ouders als zij aanwijzigingen hebben dat een ouder of een medewerker in de kinderopvang seksueel of ander geweld tegen een kind gebruikt. Hij adviseert dan wat er gedaan kan worden. Ook kan hij helpen bij het doen van aangifte of bij het indienen van een formele klacht. Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is 0900-111 3111. U kunt ons bellen onder 070 368 2939 of mailen: infodagoma@gmail.com. Uiteraard gaan wij met eventuele meldingen uiterst vertrouwelijk om.