De hoogte van de kinderopvangtoeslag is mede afhankelijk van het aantal uren dat de minst werkende partner werkt.

 

Uitgangspunt is de werkweek zoals omschreven in het arbeidscontract. Men heeft het in dergelijke gevallen over de partner “met de kleinste baan”. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met het aantal gewerkte uren, met ziekte, met vakantie, enzovoort en evenmin met reistijd.

 

Zelfstandigen moeten op vergelijkbare wijze als bij de zelfstandigenaftrek aannemelijk kunnen maken dat zij het opgegeven aantal uren hebben gewerkt.


Voorbeeld: u heeft een arbeidscontract voor 36 uur per week en uw partner voor 24 uur per week. Uw recht op kinderopvangtoeslag wordt dan berekend over 24 uur per week. U mag dat uitrekenen op jaarbasis. Dat is belangrijk, want als u rekening kunt houden met vakanties en andere vrije dagen dan komt u gemiddeld op een hoger aantal uren per week dan de 24 in dit voorbeeld.

 5E0928A3.jpg

Kinderopvangtoeslag wordt bij kinderen tot 4 jaar berekend over 140% van het aantal uren van de kleinste baan.

 

Dus bij een “kleinste baan” van 24 uur per week wordt de kinderopvangtoeslag berekend over 1,4 x 24 uur per week = 33,6 uur. Dat komt neer op ongeveer 1.741 uur per jaar (per kind). Over het meerdere heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Maar let op: zodra een kind vier jaar oud is mag u nog maar de helft van de hiervoor berekende uren opvoeren. Een aanzienlijk gedeelte van de tijd brengt uw kind dan namelijk op school door. Overigens blijft de tussen-de-middag opvang buiten beschouwing. Ook reistijden tellen niet mee.

 

De maxima gelden voor alle eventuele opvangsoorten samen, met een maximum van 230 uur per kind per maand. U dient daarmee bijvoorbeeld rekening te houden als uw kind tevens gebruik maakt van een crèche. Vanzelfsprekend mag er nooit meer worden opgevoerd dan het werkelijke aantal opvanguren.

 

Wanneer een kind naar de middelbare school gaat vervalt het recht op kinderopvangtoeslag. Dus voor een kind van 13 in groep 8 bestaat in beginsel nog recht op kinderopvangtoeslag.

 

Wij helpen u graag bij het maken van een berekening.